ทาร์ทาริก แอซิด
Tartaric Acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tartaric Acid
ชื่อไทย : ทาร์ทาริก แอซิด
สูตรเคมี :
ขนาดบรรจุ : 25 Kgs. / Bag
สินค้าของประเทศ : China

รายละเอียด

ประโยชน์

– เสริมฤทธิ์กันหืน

– จับอนุมูลโลหะ (sequestrant )

– อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier)

– ปรับความเป็นกรดในอาหาร และเครื่องดื่ม

ราคา : ติดต่อผู้ขาย