โซดาไฟเกร็ด 98% (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
Caustic Soda Flakes 98%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Caustic Soda Flakes 98%
ชื่อไทย : โซดาไฟเกร็ด 98% (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
สูตรเคมี :NaOH
ขนาดบรรจุ : 25 Kgs./Bag
สินค้าของประเทศ : Local

รายละเอียด

ประโยชน์

  • การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา ถูกใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาด ใช้ในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และการใช้งานในอุตสาหกรรมโลหะโดยจะใช้โซดาไฟเป็นตัวปรับสภาพความเป็นกรด/ด่างของน้ำเพื่อช่วยตกตะกอนแร่ธาตุและโลหะหนักต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การทำไหมสังเคราะห์ ไหมเรย่อน (Rayon) สิ่งทอ และอื่นๆ
  • การใช้ประโยชน์ในชุมชน โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา มักใช้เป็นสารเคมีเพื่อแก้ปัญหาท่ออุดตันสามารถใช้ได้กับการอุดตันบางประเภทเท่านั้นเอง เช่น การอุดตันที่เกิดจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก

ราคา : ติดต่อผู้ขาย