โซเดียมซัลเฟต 99%
Sodium Sulphate 99%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : โซเดียม ซัลเฟต 99%
ชื่อไทย : โซเดียมซัลเฟต 99%
สูตรเคมี : Na2SO4
ขนาดบรรจุ : 50 Kgs./Bag
สินค้าของประเทศ : Local,China

รายละเอียด

ประโยชน์

  • ใช้ในการผลิต ผงซักฟอก, อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ในอุตสาหกรรมอาหาร ถูกใช้ในการเจือจางสีของอาหาร และ ปรับค่า pH ในอาหาร

ราคา : ติดต่อผู้ขาย