ไตรโซเดียมฟอสเฟต 98%
Tri Sodium Phosphate 98 %

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tri Sodium Phosphate 98 %
ชื่อไทย : ไตรโซเดียมฟอสเฟต 98%
สูตรเคมี : Na3PO4
ขนาดบรรจุ : 25 Kgs./Bag
สินค้าของประเทศ : China

รายละเอียด

ประโยชน์

  • ใช้เพื่อลดความเป็นกรดและปรับปรุงเนื้อสัมผัสในอาหาร
  • ใช้ปรับสมดุลระดับ pH
  • ใช้รักษาความชื้น ยืดอายุการเก็บ และป้องกันการเน่าเสีย

ราคา : ติดต่อผู้ขาย