ไฮดราซีนไฮเดรท 37.5%
Hydrazine Hydrate 37.5%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Hydrazine Hydrate 37.5%
ชื่อไทย : ไฮดราซีนไฮเดรท 37.5%
สูตรเคมี :
ขนาดบรรจุ : 25 Kgs./Drum
สินค้าของประเทศ : USA

รายละเอียด

ประโยชน์

– ใช้จับออกซิเจนในบอยเลอร์

-ใช้เป็นตัวแทนฟองในการเตรียมโฟมพอลิเมอแต่การใช้งาน ได้แก่ การใช้งานที่เป็นสารตั้งต้นในการพอลิเมอ ตัวเร่ง

– ใช้สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง

– สารปรับการเจริญเติบโตของพืช

ราคา : ติดต่อผู้ขาย