พนักงานขาย (Sales Executive)

คุณสมบัติพื้นฐาน

รายละเอียดงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. Lorem ipsum dolor sit amet,

2. Lorem ipsum dolor sit amet,

3. Lorem ipsum dolor sit amet,

4. Lorem ipsum dolor sit amet,

5. Lorem ipsum dolor sit amet,

สวัสดิการ

– Lorem ipsum dolor sit amet,

– Lorem ipsum dolor sit amet,

– Lorem ipsum dolor sit amet,

– Lorem ipsum dolor sit amet,

– Lorem ipsum dolor sit amet,

– Lorem ipsum dolor sit amet,

ช่องทางสมัคร

คุณ : ……………………….
บริษัท : …………….
ที่อยู่ : …………
โทรศัพท์ : ………………..
อีเมล์ : …….

สถานที่ปฏิบัติงาน

Lorem ipsum dolor sit amet

วิธีการเดินทาง